Omschrijving

Rookvrije Sport

De Hartstichting zet zich in voor een rookvrije toekomst van kinderen. We zijn samen met KWF Kankerbestrijding en het Longfonds initiatiefnemer van de beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’, waar inmiddels vele partners zijn aangesloten. Om kinderen (mee)rookvrij te laten opgroeien is het belangrijk dat zij in elke fase van hun jeugd beschermd worden tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken en dat omgevingen waar kinderen veel komen rookvrij worden.

Veel kinderen komen op de sportclub. Vaak wordt hier buiten nog gerookt, zoals langs de lijn. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken.

De Hartstichting stimuleert en ondersteunt sportverenigingen bij het rookvrij maken van hun terrein. Zo is er een stappenplan beschikbaar om de club op weg te helpen naar rookvrij en andere ondersteunende materialen zoals rookvrij borden.

Meer informatie is te vinden op de website: www.hartstichting.nl/rookvrij.